Napište nám

ponyterapie@email.cz

Málokdo by věřil, jak silný prožitek s koněm zažívají lidé s tělesným, či jiným handicapem. Pony terapeuta velmi vítají lidé na vozíčku, kteří si ho vedou a on je příjemně následuje.

Lidé upoutaní na lůžko si rádi s pony terapeutem povídají a hladí ho. Tito lidé zažívají tak úžasné pocity, že se někdy až rozpláčou.

Kam přijde pony terapeut, tam zavládne dobrá nálada. Lidé mají větší chuť k jídlu, procvičují jemnou motoriku vkládáním sponek a česáním hřívy. Mají také chuť spolupracovat a zlepšovat se ve svých fyzických výkonech (při opakovaných návštěvách, když získají větší důvěru).